Türkiye’deki ilk TeamSTEPPS eğitimi gerçekleştirildi.

2005 yılında ABD’de geliştirilen TeamSTEPPS®, Hasta Güvenliği ve Ekip Performanslarını Artırmak için Araç ve Stratejiler programı, başta ABD, Kanada ve Avustralya olmak üzere tüm dünyada sağlık hizmetinin niteliğini iyileştirmek, mesleklerarası işbirliğini güçlendirmek ve hasta güvenliğini artırmak amacıyla yaygın olarak kullanılan stratejik bir yaklaşım ve eğitimlerden oluşuyor.

TeamSTEPPS® program ve araçlarının Türkçeye çevrilerek Türkiye’de kullanılabilmesi hakları Haziran 2022’de Hacettepe Üniversitesi Mesleklerarası İşbirliği ve Simülasyon Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezine (HÜMİSAM) verilmişti.

Yoğun çalışmaların ardından bu süreçlerde yer alacak ekibe ilk eğitim 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde verildi. Eğitime Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültelerinden öğretim üyeleri ile Hastaneler Kalite Koordinatörlüğünden uzmanlar katıldı.

Eğitimlerin kurumsal ve ulusal düzeyde yaygınlaştırılması hedefleniyor.